Jakob Pagel Andersen – Tilbageblik

“Jeg er draget af almenmenneskelige tematikker. De spørgsmål som filosofien og kunsten altid har beskæftiget sig med.”

Olivia Rohde – Vague

“I Japan er det velkendte udvisket for den vestlige, der må reducere sine ellers sikre antagelser til gætteri.”

Emil Baun Bartram – Sierra Leone

Jeg ønsker at vise den indflydelse, menneskers forbrug har på de kommende generationer .”

Ida Arentsen & Frederik Kjeldgaard – Herstory

“Som færdigt projekt håber jeg, at andre kan kigge på det, og måske få lidt af den indsigt, jeg har fået.”

Halfdan Venlov – Lifepark

“Jeg bruger i bund og grund fotografiet til at komme tættere på eksistentielle begivenheder i mit eget og andres liv.”