Jakob Pagel Andersen – Tilbageblik

Udgivet d. 16.09.19
Interview af Olivia Rix

Fra serien Tilbageblik, Jakob Pagel Andersen

Fortæl gerne lidt kort om dig selv først. Hvem er du, og hvad laver du for tiden?

Jeg er 30 år gammel og arbejder til daglig med film. Derudover er jeg også i gang med en kandidat i Visuel Kultur på Københavns Universitet. Men det, der nok definerer mig mest i øjeblikket, er, at jeg er far til min søn Loui på 1,5 år. 

Hvordan fik du øjnene op for kunsten og fotografiet – hvornår og hvorfor startede du med at fotografere? 

Interessen for kunst og fotografi går langt tilbage, men blev for alvor realiseret i 2011, hvor jeg startede på Fotografisk Skole i Aarhus. Jeg faldt hurtigt for det analoge fotografi, som så mange andre og brugte de fleste dage i skolens mørkekammer. Det analoge fotografi har fulgt mig, men i dag er det en metode blandt mange. Så længe det endelige værk når et sted hen, hvor jeg er tilfreds, så er metoden ikke så betydningsfuld for mig. 

Hvad drager dig som fotograf? 

Jeg er draget af almenmenneskelige tematikker. De spørgsmål som filosofien og kunsten altid har beskæftiget sig med. Derfor starter mine projekter også som oftest med, at jeg kigger indad. 

Fra serien Tilbageblik, Jakob Pagel Andersen

Har du et ønske om at fortælle noget med dine fotografier?

Jeg er ikke en unik historiefortæller. Jeg er situeret i min samtid og tror på, at jeg er et produkt heraf. Ligeså er mine fotografier. Jeg håber, at jeg ved at vende blikket indad kan fortælle noget, som andre kan relatere sig til. Måske endda få nogle til at reflektere over deres egen tilværelse. 

Hvordan kom du ind i “miljøet”?

At starte på Fotografisk Skole var en naturlig indgang til miljøet og da jeg flyttede fra Aarhus til København, startede jeg som frivillig på Fotografisk Center. 

Hvordan opstår dine idéer? 

De opstår ud af fornemmelser hos mig selv. F.eks. er der udsprunget mange idéer i forbindelse med, at jeg er blevet far. 

Fra serien Tilbageblik, Jakob Pagel Andersen

Hvor får du inspiration fra, og hvem inspirerer dig? 

Jeg får inspiration mange steder fra. Fra kunst, film, TV, litteratur, naturvidenskab, blandt meget andet. Men i forhold til det mere formmæssige, udtrykket, har jeg været meget inspireret af fotografer som Adam Jeppesen, Nicolai Howalt og Stephen Gill. 

Findes der et billede, andre har taget, som du ville ønske, at du havde taget? 

Jeg var meget betaget af Adam Jeppesens udstilling Flatland Camp Project i den sorte diamant (2012). 

Hvad er din overodnede ambition som kunstner? 

Hvis min søn en dag tager et billede, som jeg har lavet, ned fra loftet og hænger det i sit hjem – så er jeg tilfreds. 

Tror du, at fotografiet kan ændre noget? Og i så fald, hvad? 

Jeg tror, der er meget magt i nogle fotografier, og i selve skabelsen af billedet ligger der vel også en ændring, men om mine fotografier kan ændre noget, ved jeg ikke. Jeg håber, de har potentiale til at betyde noget for andre end mig selv, men det er jeg ikke herre over. 

Fra serien Tilbageblik, Jakob Pagel Andersen

Du er snart aktuel med udstillingen ‘Tilbageblik’ – hvad ønsker du at fortælle med udstillingen? 

Udstillingen er en reflektion over erindring. Værkerne forholder sig på forskellig vis til, hvordan man husker, og hvad man husker. Hvordan erindringen konstruerer individets livshistorie eller narrativ. 

Hvordan opstod idéen til dette projekt? 

Idéen opstod, da jeg hørte om planerne for at rive mit barndomshjem ned. Vi var fraflyttet ejendommen for lang tid siden, og den havde siden da været i forfald. Udviklingen var naturlig, men ud af det opstod idéen om, hvordan man husker – hvad sker der med erindringen, når et fysisk ankerpunkt forsvinder? Herfra har idéen udviklet sig, og nogle af værkerne referer meget konkret til mit barndomshjem, hvor andre forholder sig mere abstrakt til konceptet om erindring. 

Er der meget forarbejde/research, eller kaster du dig bare ud i det, og lader det ene taget det andet? 

Ja og ja. Jeg laver en del research på det emne, der på et givent projekt optager mig, men jeg lader også processen lede mig. Det er en vekselvirkning mellem nogle idéer og forestillinger, der møder en konkret virkelighed. Det er det krydsfelt, der interesserer mig. Det er også en af hovedårsagerne til, at jeg i dag arbejder med dokumentarfilm. 

Er det også et personligt projekt for dig selv, såvel som et budskab til andre? 

Det har fra starten været et personligt projekt, men nu vælger jeg at vise det frem, så det er da med en forhåbning om, at nogen måske kan bruge det til noget. 

Fra serien Tibageblik, Jakob Pagel Andersen

Udstillingen Tilbageblik kan ses i Ungt Rum fra d. 19. – 22. september på Griffenfeldsgade 40, 2200 København.

Fernisering d. 19. september kl. 17-21.

Følg med i Jakobs arbejde her: 
http://jakobpagel.dk/
Instagram: @jakobpagel